Ceník - zahradnické práce České Budějovice

výsledná cena je počítána dle skutečně odpracovaných minut (vyjma kácení stromů)

práce standard

bez použití motorového náčiní     285,- Kč/ hod.

práce s terénem (rytí, převoz zeminy atd.)     340,- Kč/ hod.

práce se dřevem (přesun větví atd.)     340,- Kč/ hod.

práce s přerostlou trávou (hrabání, přesun atd.)     340,- Kč/ hod.

hrabání listí     4 Kč/ m2

péče o trávník

kosení sekačkou se sběrem          420,- Kč/ hod.

kosení traktorem se sběrem        600,- Kč/ hod.

kosení křovinořezem    420,- Kč/ hod. (bez úklidu)

- zanedbané pozemky     od 5, 70  Kč/ m2 (bez úklidu)

- svahy     od 9 Kč/ m2 (bez úklidu)

kosení bubnovou sekačkou     500,- Kč/ hod. (bez úklidu)

mulčování sekačkou     385,- Kč/ hod.

mulčování traktorem     535,- Kč/ hod.

vertikutace     3, 40 Kč/ m2 (bez sběru travního odpadu)

příplatek za sekání ve svažitém terénu 

péče o stromy

práce s motorovou pilou    420,- Kč/ hod.

kácení na volném prostranství s odklizením částí kmene a větví na vzdál. 20 m. (složení na hromadu či naložení k odvozu), bez odstranění pařezu

JEHLIČNANY:                                                 LISTNÁČE:

                                   průměr kmene:

10 - 20 cm         455,- Kč                                 570,- Kč

20 - 30 cm        905,- Kč                                1135,- Kč

30 - 40 cm        1670,- Kč                               2265- Kč

40 - 50 cm        2265,- Kč                              3400,- Kč

50 - 60 cm        3400,- Kč                             4530,- Kč

60 - 70 cm        4530,- Kč                             5665,- Kč

70 - 80 cm        5665,- Kč                             6800,- Kč

80 - 90 cm        6800,- Kč                             7930,- Kč

90 - 100 cm       9065,- Kč                            11330,- Kč

kácení ve ztížených podmínkách dle dohody    

péče o živé ploty

řez plotostřihem     29 Kč/ m2 do 1,5 m

                                34 - 51 Kč/ m2 nad 1,5 m

příplatek za výškové práce ze žebříku

likvidace bio odpadu

340,- Kč/ m3

štěpkování bio odpadu do průměru 10 cm

720,- Kč/ hod.

cestovné

automobil     10, - Kč/ km

přívěs     2, 20 - Kč/ km