Ceník - zahradnické práce České Budějovice

výsledná cena je počítána dle skutečně odpracovaných minut (vyjma kácení stromů)

práce standard

bez použití motorového náčiní     295,- Kč/ hod.

práce s terénem (rytí, převoz zeminy atd.)     350,- Kč/ hod.

práce se dřevem (přesun větví atd.)     350,- Kč/ hod.

práce s přerostlou trávou (hrabání, přesun atd.)     350,- Kč/ hod.

péče o trávník

kosení sekačkou se sběrem          435,- Kč/ hod.

kosení traktorem se sběrem        620,- Kč/ hod.

kosení křovinořezem    435,- Kč/ hod. (bez úklidu)

- zanedbané pozemky     od 6,- Kč/ m2 (bez úklidu)

- svahy     od 9, 50 Kč/ m2 (bez úklidu)

kosení bubnovou sekačkou     515,- Kč/ hod. (bez úklidu)

mulčování sekačkou     400,- Kč/ hod.

mulčování traktorem     555,- Kč/ hod.

vertikutace     3, 50 Kč/ m2 (bez sběru travního odpadu)

péče o stromy a keře

řez ovocných/ okrasných stromů a keřů ze země     400,- Kč/ hod,

řez ovocných/ okrasných stromů a keřů ze žebříku     520,- Kč/ hod.

řez ovocných/ okrasných stromů v koruně     720,- Kč/ hod.

řez pomocí arboristické techniky     1000,- Kč/ hod.

práce s motorovou pilou    435,- Kč/ hod.

kácení

kácení na volném prostranství s odklizením částí kmene a větví na vzdál. 20 m. (složení na hromadu či naložení k odvozu), bez odstranění pařezu

JEHLIČNANY:                                                 LISTNÁČE:

                                   průměr kmene:

10 - 20 cm              470,- Kč                                      587,- Kč

20 - 30 cm             932,- Kč                                     1170,- Kč

30 - 40 cm        1720,- Kč                               2333,- Kč

40 - 50 cm        2333,- Kč                              3502,- Kč

50 - 60 cm        3502,- Kč                             4666,- Kč

60 - 70 cm        4666,- Kč                             5835,- Kč

70 - 80 cm        5835,- Kč                             7004,- Kč

80 - 90 cm        7004,- Kč                             8168,- Kč

90 - 100 cm       9337,- Kč                            11670,- Kč  

péče o živé ploty

řez plotostřihem     30 Kč/ m2 do 1,5 m

                                35 - 53 Kč/ m2 nad 1,5 m

+ příplatek za výškové práce ze žebříku     520,- Kč/ hod.

likvidace bio odpadu

350,- Kč/ m3

štěpkování bio odpadu do průměru 10 cm

740,- Kč/ hod.

cestovné

automobil     10, 30 Kč/ km

přívěs     2, 20  Kč/ km