f o t o g a l e r i e

vertikutace


sečení areálu mateřské školky


květinové záhony


vyžínání kopřiv ve svahu


štěpkování


mulčování


sečení vysoké trávy v podmáčeném terénu


terénní úpravy ve svažitém terénu


vyřezání náletu - trnek


řez tůjí


sečení neudržované zahrady


řez jabloní